بخش مشاهده مقالات

دود چیست ؟


سیستم اعلام حریق

تعریف دود

دود تشكيل شده از ملكولهاي متفاوت كه از قطر 0.0005 ميكرو متر شروع و تا 10 ميكرومتر ادامه دارند. ملكولهاي بيش از 10ميكرومتر از حيطه دود خارج و در دسته بندي گرد و غبار، پودرها و ملكولهاي ريز ديگر قرار دارند

در اين دسته بندي ريز ترين ملكولها ،گازهاي قابل اشتعال با قطر حدودي بين 5 0.000 تا5 0.00 ميكرومتر مي باشند. گازهاي ديگري همچون منواكسيد كربن با قطر حدودي 5 0.00 تا 5 0.0 ميكرومتر در دسته بندي بعدي قرار دارند. تعدادي از گازهاي معروف مثل CH4 نيز در اين دسته قرار گرفته اند ،اما دسته اول قابليت اشتعال فوق العاده اي دارند (قابلیت انفجار)

هر دو دسته فوق كه كوچكتر از ( 0.01 μm) هستند غير قابل روئيت مي باشند. دسته سوم گازها و دود با قطر بين 0.01 ميكرومتر تا 0.3 ميكرومتر هستند كه قابل روئيت بوده و داراي خاصيت خاص كه مي توان با دتكتور يونيزه آنها را كشف نمود.

در دسته سوم كه بين 0.3 تا 10ميكرومتر قطر دارند، قابليت كشف بوسيله دتكتور نوري (شکست نور یا مانع نور (scattering or obstruction) را دارا مي باشند.


ملكولهاي ريزتر از 5 0.000 ميكرومتر بوسيله آناليزاتور يا شمارنده ملكولها قابل كشف مي باشد دتكتورهاي جديد نوع scattering كه با محفظه خاص وليزر جديد مانند HSSD قابليت كشف از 1 0.000 تا 10 ميكرومتر را دارا مي باشند و در تشخيص قطر كوچكتر از 0.1 ميكرومتر از دتكتورهاي خاص مانند CO دتكتور و انواع دتكتورهاي الكتروليتي مي توان بهره گرفت.

در صورتيكه قطر ملكولهاي گفته شده از 10ميكرومتر بزرگتر باشد ، استفاده از دتكتور با فيلتر ورودي ( 10μm ) الزامي مي باشد

بعضي از انواع مواد هيدروكربني داراي دود با قطر كمتر از 10ميكرومتر مي باشند ولي زنجيره توليدي تا 50 نانومتر در آنها قابل مشاهده مي باشند (پروپيلن)

آخرین اخبار سایت