نیروگاه شهید کاوه قاین 

   گروه بهداشتی فیروز 

   پتروشیمی جم 

   داروسازی گل دارو

   داروسازی رویان دارو 

   قرض الحسنه پرستاری امام جواد (ع)

   شرکت مانا 

   شرکت رادیاتور ایران

   سازمان بیمه پاسارگاد 

   کارخانجات الیاف ترمه

   نیروگاه قزوین

   کارخانجات فروغ آریا گستر

   سازمان راهداری و حمل  نقل جاده ای

   مسکن مهر مشهد واحد کاشمر 

   شرکت رزیتان 

   شرکت جهش صنعت سازه

   شرکت توسعه ابنیه های صنعتی 

   شرکت عمران اندیش 

   شرکت خوشگوار مشهد

   سازمان بهزیستی

   شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

   دانشگاه تهران

   سازمان بازرسی

   شرکت بهره برداری نیروگاه جنوب اصفهان

   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

   و صدها پروژه مسکونی ، تجاری و صنعتی در سطح کشور

    آخرین اخبار سایت