خدمات فنی سیستم های اعلام حریق


- نصب انواع سیستم های اعلام حریق Conventional (متعارف)  و Addressable (آدرس پذیر)

 

- راه اندازی ، برنامه نویسی ، تعریف Logic و تعریف سناریوهای سیستم های اعلام حریق هوشمند

 

- نصب و راه اندازی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

 

خدمات پس از فروش شامل :

 

- تعمیر و نگهداری سیستم ها و بازدید های دوره ای

 

- تست و راه اندازی مجدد سیستم های منصوب

 

- تعمیرات کنترل پنل های سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف

 

- نصب ، راه اندازی و Config انواع دتکتورهای Air Sampling

 

- نصب ، کالیبراسیون و راه اندازی انواع دتکتورهای گاز صنعتی

 

- نصب و راه اندازی انواع Flame Detector های صنعتی


نصب سیستم اعلام حریقآخرین اخبار سایت