سیستم های اعلام حریق MARINE & OFFSHORE

با توجه به نوع جغرافیای کشور ایران ، قرار گیری بین دریای خزر ، دریای عمان و خلیج فارس ، منابع

 عظیم نفت و گاز ، سکو های برون ساحلی ، دارا بودن کشتی ها نفت کشها و شناورهای مختلف ، بحث ایمنی

 در این بخش از صنعت ایران بسیار حساس و فعالیت در این حوزه نیاز به اطلاعات مهندسی بروز ، مطابق

 با استانداردهایبین المللی دارد.

با توجه به موارد ذکر شده ، تجهیزات استفاده شده در صنعت فراساحلی نیز میبایست طبق استاندارد های

 مربوطه ساخته و توسط لابراتوارهای معینی تست و تائید شوند.

نظر به اینکه در این بخش از صنعت ، تجهیزات با شرایط بسیار سخت و مخربی روبروهستند

 ( همانند رطوبت بالا و لرزش مداوم ) تجهیزات باید در مقابل این دست از عوامل محیطی مقاوم بوده تا

 سیستم ها بصورت مداوم و بدون خطا به کار خود ادامه دهند.

این شرکت با حسن شهرت و سابقه در این امر و انجام پروژه های متعدد ، افتخار دارد

 در امر طراحی و اجراء سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تامین ملزومات مربوطه

از نوع MARINE TYPE  و SIL APPROVED در خدمت صنایع و هموطنان عزیز

ایران باشد.آخرین اخبار سایت