لیست قیمت سیستم های اعلام حریق زیتکس
  

ردیف

شرح کالا

مدل

قیمت  (ريال)

1

دتکتور دود فتوالکتریک

ZI-S815

 

2

دتکتور حرارتی

ZI-H715

 

3

دتکتور حرارتی ROR

ZI-H715 ROR

 

4

دتکتور دود فتو الکتریک

ZI-S817

 

5

دتکتور حرارتی

ZI-H717

 

6

دتکتور حرارتی ROR

ZI-H717 ROR

 

7

دتکتور دود فتوالکتریک

ZI-S820

 

8

دتکتور حرارتی  FIX & ROR

ZI-H720

 

9

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

ZI-HSD1020

 

10

دتکتور گاز شهری

ZI-G915

 

11

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت

ZI-G918

 

12

شستی اعلام حریق دارای کلید تست

ZI-CP85

 

13

شستی اعلام حریق دارای کلید تست

ZI-CP86

 

14

شستی اعلام حریق دارای کلید تست

ZI-CP95

 

15

آژیر اعلام حریق

ZI-S100

 

16

آژیر فلاشر اعلام حریق

ZI-SS81

 

17

آژیر فلاشر اعلام حریق

ZI-SS85

 

18

آژیر فلاشر اعلام حریق 30 تن صدا دارای ولوم

ZI-SS88

 

19

ریموت اندیکاتور

ZI-R 100

 

20

کنترل پنل اعلام حریق 2 زون

ZX-1800-2

 

21

کنترل پنل اعلام حریق 4 زون

ZX-1800-4

 

22

کنترل پنل اعلام حریق 6 زون

ZX-1800-6

 

23

کنترل پنل اعلام حریق 8 زون

ZX-1800-8

 

24

کنترل پنل اعلام حریق 10 زون

ZX-1800-10

 

25

کنترل پنل اعلام حریق 12 زون

ZX-1800-12

 

26

کنترل پنل اعلام حریق 14 زون

ZX-1800-14

 

27

کنترل پنل اعلام حریق 16 زون

ZX-1800-16

 

28

کنترل پنل اعلام حریق 18 زون

ZX-1800-18

 

29

اسپری تست دتکتور دود

ZX-S1

 آخرین اخبار سایت